PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa 2 khái niệm này. Các đặc điểm để phân biệt sự khác nhau giữa định giá và thẩm định giá được Thẩm định giá Hoàng Quân - CN Đà Nẵng liệt kê dưới đây sẽ khai thông các bạn ngay.

1. Khái niệm

Định giá  

Là việc đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định.

Khoản 9 Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Định giá bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định.

Tóm lại: Định giá tài sản là việc tư vấn, định các mức giá cụ thể cho từng loại tài sản làm căn cứ cho các hoạt động giao dịch mua, bán tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó trên thị trường. Đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá (các cơ quan có thẩm quyền quy định) thì các mức giá cụ thể của từng loại tài sản, hàng hóa mang tính bắt buộc mọi đối tượng tham gia hoạt động giao dịch, mua bán phải thực hiện. Đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá thì do các tổ chức, cá nhân tự định giá theo quy luật thị trường làm cơ sở cho các hoạt động giao dịch mua bán, trao đổi. 

Thẩm định giá

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ được hiểu là quá trình xác định giá thị trường của tài sản (hữu hình, vô hình, động sản, bất động sản), hàng hóa, dịch vụ, là việc đánh giá và đánh giá lại giá trị tài sản theo giá thị trường tại một thời điểm theo một chuẩn mực nhất định. Hiểu một cách thực chất, thẩm định giá là xác định giá cả của tài sản trên thị trường tại một thời điểm. Nó chính là việc xác định giá trị để tìm ra giá cả của tài sản định bán trong một tập hợp giả định các điều kiện trên thị trường nhất định.

2. Đối tượng, mục đích của định giá và thẩm định giá

Đối tượng: Định giá tập trung vào việc xác định giá trị của một tài sản cụ thể, trong khi đó, thẩm định giá tập trung vào việc xác định giá trị của một tài sản vô hình hoặc tài sản không có giá trị thị trường rõ ràng.

Mục đích

Định giá

 • Xác định giá trị thị trường của tài sản trong quá trình mua bán, đầu tư hoặc tài trợ.

 • Để thực hiện các quyết định đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản hoặc cổ phần.

 • Xác định giá trị tài sản để đưa ra quyết định về tài chính, bảo hiểm, kiểm toán hoặc vụ án.

 • Định giá tài sản để cân nhắc việc mở rộng hoặc tắt dịch vụ, sản phẩm.

Thẩm định giá 

 • Xác định giá trị của tài sản vô hình hoặc tài sản không có giá trị thị trường rõ ràng, như tài sản trí tuệ, thương hiệu, bằng sáng chế.

 • Xác định giá trị tài sản trong các trường hợp pháp lý, bảo hiểm hoặc kiểm toán.

 • Xác định giá trị tài sản để đưa ra quyết định về tài chính, bảo hiểm, kiểm toán hoặc vụ án.

 • Cung cấp cho người dùng các thông tin cần thiết để quản lý, định giá và phát triển các tài sản của họ.

3. Công cụ và kỹ năng

Định giá có thể được thực hiện bằng các công cụ đơn giản như bảng tính, trong khi thẩm định giá đòi hỏi sử dụng các kỹ năng chuyên môn và các công cụ phức tạp hơn như phần mềm thẩm định giá.

4. Nguyên tắc

Định giá 

 • Dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, quy mô, thực trạng của tài sản và giá thị trường tại thời điểm định giá

 • Định giá tài sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật

Thẩm định giá

 • Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả thẩm định giá 

 • Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tính trung thực, khách quan của hoạt động thẩm định giá

 • Bảo mật các thông tin của đơn vị được thẩm định giá, trừ trường hợp đơn vị được thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

5. Phương pháp 

Định giá thường sử dụng các phương pháp định giá cổ phiếu, định giá tài sản thị trường hoặc định giá tài sản dựa trên chi phí sản xuất, trong khi thẩm định giá thường sử dụng các phương pháp so sánh, chi phí, đầu tư, thặng dư, lợi nhuận

6. Chủ thể thực hiện

Định giá do Nhà nước thực hiện với tư cách quyền lực công, thông qua đó thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và với tư cách chủ sở hữu (đối với tài sản Nhà nước). Định giá còn do các tổ chức, cá nhân thực hiện với tư cách chủ sở hữu tài sản hoặc với tư cách người có quyền tài sản hoặc tư cách người cung cấp dịch vụ định giá.

Thẩm định giá phải do doanh nghiệp thẩm định thực hiện, thông qua hoạt động của thẩm định viên về giá.

Bằng những thông tin chia sẻ về phân biệt sự khác nhau giữa định giá và thẩm định giá Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân – Chi Nhánh Đà Nẵng hi vọng bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân – Chi Nhánh Đà Nẵng

 • Địa chỉ:  27-29, Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

 • Hệ thống các văn phòng thuộc khu vực miền Trung xem TẠI ĐÂY

 • Hotline: 0236 7778688 – 0901 300 949

 • Email: tdg.danang@sunvalue.vn

 • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 300 949