Tầm nhìn, sứ mệnh

Tiêu chí hoạt động: Độc lập - Khoa học - Toàn diện - Chính xác - Hiệu quả

TẦM NHÌN:

  • Thẩm định giá Hoàng Quân là thành viên của Hiệp Hội Thẩm Định Giá Việt Nam (VVA) & Hiệp Hội Thẩm Định Giá Thế Giới (WAVO) được tiếp xúc với các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế. Mang lại chất lượng toàn diện góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và trở thành đơn vị thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm Thế giới.

SỨ MỆNH:

Với tiêu chí: “Khoa học – Chính Xác – Hiệu Quả”

  • Cung cấp những kết quả thẩm giá với độ tin cậy cao nhất giúp xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần định hướng thị trường. 
  • Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế , ko ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện.​

Ngoài ra, Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân là hội viên của các Hiệp hội, tổ chức sau:

  • Hiệp Hội Thẩm Định Giá Thế Giới (WAVO, www.wavoglobal.org).
  • Hiệp Hội Thẩm Định Giá Việt Nam (VVA).
  • Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam (VREA).
  • Hiệp Hội Bất Động Sản Thế Giới (WAOREA).
  • Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI).
  • Hiệp Hội Bất Động Sản TP. HCM (HOREA).
  • Hiệp Hội Kiến Trúc và Xây Dựng TP.HCM (HKTSTP. HCM).

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 300 949